Dotacje

,,Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018”

O projekcie:

Na targi SIAL Paris 2018, dzięki dotacji, pojedzie dziesięć firm: trzy średnie oraz siedem mikro- i małych z branży spożywczej, oraz, jako lider projektu, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Branża zalicza się do rdzenia inteligentnych specjalizacji województwa. Firmy mają duży potencjał, dlatego udział targach w Paryżu, które są jednymi z największych na świecie to dla nich duża szansa. Na wspólnym stoisku wystawienniczym eksponowane będą towary eksportowe oraz promowany nasz region. Firmy zamierzają podpisać 5 kontraktów międzynarodowych oraz 10 listów intencyjnych.

Cele projektu:

Cele projektu są zgodne z celem szczegółowym RPOWP na lata 2014-2020 działania 1.4.1. Promocja Przedsiębiorczości oraz Podniesienie Atrakcyjności Inwestycyjnej Województwa – Lepsze warunki do rozwoju MŚP. Projekt poprzez cele szczegółowe projektu, tj.:

 • zwiększenie kompetencji podlaskich przedsiębiorców z sektora spożywczego w zakresie współpracy międzynarodowej i dostarczenie sprofilowanego, dopasowanego do potrzeb podlaskich przedsiębiorców narzędzia wsparcia w przygotowaniu do targów, a następnie na etapie uczestnictwa w nich,
 • przyczynia się do wsparcia przedsiębiorstw w procesie przygotowania początkowego firm na drodze do internacjonalizacji, a także dzięki celom :
  • promocja lokalnych firm spożywczych na rynkach zagranicznych
  • nawiązanie międzynarodowych relacji biznesowych na priorytetowych rynkach zagranicznych oraz
  • promocja (zwiększenie rozpoznawalności) marki województwa podlaskiego
 • przyczynia się do realizacji celu w zakresie promocji regionu uwzględniającą potencjał regionalnej gospodarki.

Planowane efekty: 

Nawiązane kontakty, wymiana doświadczeń podczas targów w zakresie technologii, oferowanych produktów oraz zwiększenie rozpoznawalności marki województwa podlaskiego przyczyni się do promocji poszczególnych walorów podlaskich firm, produktów, usług oraz samego województwa jako obszaru atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym.

Wartość projektu: 590 979,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich: Dofinansowanie 448 780,90 zł

„Szarłat” M i W Lenkiewicz Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie Szarłat.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku krajowym i rozwój działalności eksportowej poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych.

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w firmie Szarłat

Informacja o wyborze Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego: z dnia 22/09/2016, l.dz. 01/09/2016/PARP/Szarłat

W odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe do dnia 30.09.2016 r. wpłynęła jedna oferta, złożona przez: 
Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur.

Oferta została wybrana do realizacji.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług związanych z opracowaniem strategii wzorniczej.

 • Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w firmie Szarłat.
 • Szczegółowy zakres i zasady udzielenia zamówienia: l.dz. 01/09/2016/PARP/Szarłat: Word / PDF

Skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Dane adresowe
Cibory Gałeckie 46,
16-075 Zawady, Polska

Sprawdź jak do nas dojechać?

Adres e-mail
amarantus@szarlat.com.pl
lub skorzystaj z formularza kontaktowego